http://www.yenimesaj.com.tr/gundem/prof-dr-haydar-bas-gadir-i-hum-bayraminiz-mubarek-olsun-h13049549.htmlYENİ MESAJ GAZETESİ" /> http://www.yenimesaj.com.tr/gundem/prof-dr-haydar-bas-gadir-i-hum-bayraminiz-mubarek-olsun-h13049549.htmlYENİ MESAJ GAZETESİ" /> http://www.yenimesaj.com.tr/gundem/prof-dr-haydar-bas-gadir-i-hum-bayraminiz-mubarek-olsun-h13049549.htmlYENİ MESAJ GAZETESİ" />
Ana Sayfa » Manşet » Gadir-i Hum Bayramı Kutlaması

Gadir-i Hum Bayramı Kutlaması


Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, bugün (Zilhicce'nin 18. günü) idrak ettiğimiz Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, her fırsatta Türk milletinin derdine derman olacak projelerden bahsettiklerini vurguladı. BTP Lideri, kaleme aldığı Ehl-i Beyt külliyatının İslam aleminde ABD'nin Müslüman dünyaya karşı en büyük silahı olan Şii-Sünni savaşının önüne geçecek müthiş bir panzehir olduğuna işaret ederek, şunları ksydetti: "Bu külliyat 'okunmasın, bilinmesin' diye bazıları ellerinden geleni yapıyor, onu gizliyorlar. Bugün Gadir-i Hum gerçeği de Sünni dünyadan gizleniyor. Sünni dünya, Hz. Ali Efendimiz, Ehl-i Beyt ve Gadir-i Hum günü ile bizim çalışmalarımız sonrasında tanıştı. Mesela Zilhicce'nin 18'i yani bugün Şiiler için kutsal bir bayram günü iken, kaç Sünni bugünden haberdardı? Hatta bendeniz Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi'nde Veda Hutbesinde İnsan Hakları konulu tezimi sunarken, felsefeci bir hoca, keşke Gadir Günü'ne de temas etseydiniz dediğinde, Gadir-i Hum gününü ilk defa o gün duyduğumu itiraf etmeliyim. Oysa İslam dünyasında bırakılan en değerli miras Gadir Günü'ne aittir ve tüm ümmete bırakılmış, emanet edilmiştir. Zira Gadir Günü, Hz. Peygamber kendinden sonra ümmete kimin halife olacağını ilan etmiştir. Bu ilanın nefsi tercihi olmadığı da ilandan önce ve sonra inen ayetlerle sabittir. Bugün Sünni dünyanın reddettiği bu gerçek aslında İslam'ın devam şeklini inkar değil de nedir?" Bu bir iman meselesidir Hz. Peygamber'in Gadir-i Hum Hutbesini Allah'ın emri ile irad ettiğini, bunu reddetmenin Allah'ın emrine karşı gelmek manasında olduğuna işaret eden Prof. Dr. Baş, şöyle devam etti: "220 Sünni alimin eserinde yer alan ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak açıklıktaki konu Ehl-i Beyt dünyası için bir iman şartıdır. İmanın ve İslam'ın şartlarında bir olan Şiiler ile Sünniler hilafet bahsinde ayrılırlar. Oysa Gadir Günü inen ayetler dikkate alındığında onların inandığı şekilde hilafet hakikaten bir iman şartıdır. Hz. Ali'nin imametinin bilinmesi ile İslam dini tamamlanmıştır ve bu Allah'ın emridir. İmametin Hz. Ali'nin ve onun evlatlarının hakkı olduğu ile ilgili İmam Ali Efendimizin ve Hz. Fatıma anamızın beyanları ortadadır. Kısaca Gadir hadisinde yer alan Hz. Ali'nin halife ilanı inkarı mümkün olmayan bir hakikattir. Gadir Günü, Resulullah'ın yerine halifesi tayin ettiği İmam Ali Efendimiz, Ehl-i Beyt'tir; erkeklerden ilk iman eden kişidir; hakkında 300'den fazla ayetin nazil olduğu mübarektir; binlerce hadisle Hz. Peygamber'in övdüğü mü'mindir."

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.yenimesaj.com.tr/gundem/prof-dr-haydar-bas-gadir-i-hum-bayraminiz-mubarek-olsun-h13049549.html

YENİ MESAJ GAZETESİ