Ana Sayfa » Sürmanşet » Orduların Bile Yapamadığını MEM'le Haydar Baş Başardı

Orduların Bile Yapamadığını MEM'le Haydar Baş Başardı

İstanbul'da düzenlenen 9. Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne Azerbaycan'dan katılan akademisyenlerden Prof. Dr. Dünyamali Veliyev, bugün başta Rusya olmak üzere 150'den fazla ülkede formülleri hayata geçirilmiş Milli Ekonomi Modeli'nin (MEM) çöken küresel kapitalizmden sonra insanlığın tek alternatifi olduğunu söyledi. Kongrede sunduğu çarpıcı tebliğinde ABD'nin parasını dünya parası yapabilmek için türlü türlü entrikaya başvurduğunu dişle getiren Prof. Dr. Veliyev şunları söyledi: "ABD'nin ve doların dünyada hükümdarlığının yaratılması ve korunması için kendisine karşı çıkan tüm engeller, onları oluşturanlarla birlikte yeryüzünden silinmiştir. Bilindiği gibi doların dünyada hükümdarlığına karşı çıkan ilk en güçlü siyasetçi ve devlet adamı Josef Stalin olmuştur. O, Bretton Woods para sistemini kabul etmedi. Sovyetler Birliği gibi büyük bir coğrafyada dolar hükümdarlık yapamadı. Stalin öldükten sonra Sovyetler Birliği dünya para sistemine dahil oldu. Sovyetlerin çökmesi nedenlerinden biri de doların egemenliğinin burada yolunun açılması çabası olmuştur. ABD Başkanları Lincoln ve Kennedy de doların yolunu açmak için kurban verildiler. Saddam Hüseyin kendi petrol dolarlarını Euro'ya çevirmiş ve böylece kendi kabrini kazmıştır. Kaddafi ise Afrika Birliği'ni yaratmak ve "altın dinarla" ticaret yapmak, bağımsız para-kredi politikası yürütmek çabasında bulunmuştur. Sonuçta ise yeryüzünde onun kabrinin izi bile kalmamıştır."

Kapitalizm yolun sonuna geldi

"20. yüzyılda ve 21. yüzyılın başında yaşanan tarihi gelişmeler gösteriyor ki, kapitalizm artık kendini tüketmiş ve sosyal, bilimsel ve teknik ilerlemelerin artan ihtiyacına ters düşmüştür" diyen Prof. Dr. Dünyamali Veliyev şöyle konuştu: "100 yıldan uzun bir dönemde sık sık kendini gösteren ekonomik krizler bunun bir göstergesidir. Kapitalizmin bir kamusal sistem gibi dünya çapında kaderini gözden geçirirken dikkate almak gerekiyor ki, sık sık baş gösteren krizler sadece mali kökenli değil, derin ekonomik ve sosyal kökleri vardır. Üretimin de dünya çapında azalması kapitalizmin imkanlarının sona erdiğini gösteriyor. Birçok bilim adamı bu krizin "bölgesel" olduğunu iddia ediyorlar. Krizde ABD veya AB'yi suçlu sanıyorlar. Oysa bu böyle değildir, kriz sistem krizidir. Krizin uygarlıklar arası çatışmadan kaynaklandığını göstermek çabaları da vardır. Küresel kapitalizm sisteminin çökmekte olmasının fark edilmemesi için Paris saldırıları da gündeme getirildi."

Kapitalizmin yıkılışını MEM hızlandırdı

9. Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ndeki sunumunda Prof. Dr. Haydar Baş'ın ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli'nin Kapitalizme yok olmaktan başka bir seçenek bırakmadığının altını çizen Prof. Dr. Veliyev sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük Türk oğlu Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli ile iktisat ilmine getirdiği yenilikler kapitalizmin sonunu daha da hızlandırdı ve bu tükenişi kaçınılmaz kıldı. Milli Ekonomi Modeli, ABD Dolarının dünya hakimiyetine son verilmesi için dünya çapında bir ortam yarattı. Modeldeki yenilikler artık dünya çapında ders kitaplarına dahil edilmiştir. Onlar birçok dünya devletlerinin ekonomik ve politik stratejisinin omurgasını oluşturuyor."

Devlete yeni tanım

"Çöken küresel kapitalizmin alternatifi küresel Milli Ekonomi Modeli'dir" diyen Prof. Dr. Dünyamali Veliyev, MEM sistemi dayatmalara, güce değil, Prof. Dr. Haydar Baş'ın dünyaya getirdiği yeni kurallara dayanıyor. Dünyada kapitalizm sisteminin mevcut olduğu 300-400 yılda oluşan ve insanlığı uçurumun kenarına getiren problemlerin çözümü Milli Ekonomi Modeli'nin uygulanmasıyla mümkün olabilir" dedi. Veliyev şöyle konuştu: "Yüce Allah'ın yarattığı insanı MEM sisteminin merkezine koyan Prof. Dr. Haydar Baş, insan hayatını yöneten "Devlete" de yeni tarif vermiş ve yorum getirmiştir. Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Devlet/Sosyal Devlet modeli, 21. yüzyılda kapitalizmin yarattığı ve tanık olduğumuz tüm olumsuzluklara rağmen insanlığa içinde bulunduğumuz durumun "kaçılmaz bir son" olmadığını; aksine tüm bu olumsuzluklara son vermenin yine insanlığın kendi elinde olduğunu göstermektedir. İnsana bakışı kökünden değiştiren MEM tezi, her insanın doğuştan gelen hakların bulunduğunu, devletin amacının da bu hakları vatandaşlarına yaşatmak olduğunu ifade etmektedir. "İnsan için devlet" kavramı, hem devletin sorumluluklarını, hem de yetki sınırlarını belirlemektedir."

MEM'in yeni para tarifi iktisada en büyük katkıdır

"Prof. Dr. Haydar Baş'a göre milli devlet ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmadan siyasi sahada tam bağımsız olamaz ve insana yönelik görevlerini gerçekleştiremez" diyen Prof. Dr. Veliyev, "Milli devletin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmasında en büyük etken Prof. Dr. Haydar Baş'ın paraya getirdiği yeni tariftir. Yeni para tarifi, Prof. Dr. Haydar Baş'ın iktisat ilmine verdiği en büyük katkıdır" dedi. Veliyev şunları söyledi: "MEM'de verilen yeni tarife göre para, sadece bir alışveriş aracı olarak görülmemekte; değişim gücünün ve tasarruf özelliğinin bulunmasının yanı sıra emeğin ve üretimin karşılığı olması ve tahrik unsuru olma vasıflarıyla tamamen orijinal bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu yeni yaklaşım doların dünya hakimiyetinin sona ermesine yol açtı. Birçok dünya devletlerinin kendi senyoraj haklarına sahip çıkma çabaları, onların sosyoekonomik stratejilerinin ana hattını oluşturuyor. MEM gereğince devletler için dış ticarette asıl hedef, kendi mal ve hizmetlerine olan talepten yola çıkarak "paralarının geçerli olduğu alanı büyütmek ve paralarını dış topraklarda konvertibl yapmaktır. Bu gerekçe ile ülkeler, dış ticaret yaptıklarında kendi paralarını talep ederler. Böylelikle MEM'in uluslararası ticarette en önemli kuralı milli paraların istenmesidir. Prof. Dr. Haydar Baş'a göre bir ülke yaptığı ticarette ABD doları yerine milli parasını talep ederse, bu doların hakimiyetini bitirmek anlamına gelir."

Dolar rezerv para olmaktan çıkacak

Ulusal paraların rezerv parası gibi kullanmasının da önemli olduğunu ifade eden Dünyamali Veliyev, İkinci Dünya Savaşı'na kadar ülkeler hazinelerinde rezerv olarak altın bulundururken; 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doları rezerv para olarak tutmaya başladıklarını hatırlattı. ABD'nin diğer ülke halklarının emeğini ve üretimini boyanmış kağıtla satın almasının ticarette ulusal paraların kullanılmaya başlanmasıyla sona ereceğini söyleyen Prof. Dr. Dünyamali Veliyev şunları söyledi: "Rusya bunu Prof. Dr. Haydar Baş'ın tavsiyesinden sonra ilk defa Çin'le ticarette uygulamış; bugün ise BRICS ülkeleri, Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika buna dahil olmuştur. Milli paralarla ticaret anlayışına kendi çıkarlarına olduğu için tüm dünya devletleri iştirak edecekler; milli paraların hakimiyet kuralı devreye girecektir. Sendikasyon kredileri yoluyla devletlere yüksek faizli para satan global güçler ise saltanatlarını sürdüremeyeceklerdir. Karşısına çıkan her şeyi yerle yeksan eden dolar hakimiyeti MEM ilmi karşısında aciz durumdadır. Doların dünyadaki ağalığı eriyerek kaybolmaktadır. Stalin, Lincoln, Kennedy, Saddam Hüseyin, Kaddafi gibi elinde büyük askeri kuvveler olan tarihi şahıslar dolar karşısında dayanamadılar. Ama elinde hiç bir askeri kuvveti olmayan Türk oğlu Haydar Baş kendi ilmi ile doların dünya hakimiyetine son vermektedir. Atatürk hakkında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi hakkında akademik araştırmaları olan birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Atatürk'ten sonra tüm dünyada haklı ün yapmış ikinci Türk oğlu Prof. Dr. Haydar Baş'tır. Bugün dünya onun teziyle şekilleniyor. Biz de bununla iftihar ediyoruz. Asker Atatürk'ten sonra şimdi de Hoca Atatürk dünyayı yönlendiriyor."