Ana Sayfa » Manşet » Ehl-i Beyt Birlik Mayamızdır - Prof. Dr. Haydar Baş

Ehl-i Beyt Birlik Mayamızdır - Prof. Dr. Haydar Baş


PROF. DR. HAYDAR BAŞ'IN KALEME ALDIĞI EHL-İ BEYT KÜLLİYATI İSLAM DÜNYASINDA BİRLİK VE BERABERLİĞİN ADRESİ OLDU.

Ortadoğuda ki 22 İslam ülkesinin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirmek üzere, ABD'nin taşeronluğunda İsrail tarafından başlatılan BOP (Büyük Ortadoğu Projesi)'nin asıl amacı, İslam Dünyasında çıkarılan Şii-Sünni savaşı sonucunda, müslümanları o coğrafyadan silerek Büyük İsrail Devletini kurmaktır. 
Bu proje kendi inançlarında Arzı- Mevud olarak mevcuttur. Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in ifadesiyle, dünyada savaşların nedeni kaynaklar olarak gözüksede asıl neden inançların savaşıdır.
Arap Baharı adı altında, Afganistan, Irak, Tunus, Mısır, Libya, Suriye, başta olmak üzere Arap dünyasında seçimle başa gelen liderleri devirip yönetime kendi koydukları piyonlarlarla yeraltı kaynaklarına sahip olmak üzere çıkarılan ayaklanmalar sonucu milyonlarca müslüman bu inanç savaşları sebebiyle hayatını kaybetti.
Yıllar öncesinde bu tehlikenin farkında varan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan'ı Prof. Dr. Haydar Baş, ülkemizde dini ve milli bütünlüğümüzün korunması adına bir çok esere ve faaliyete imza atmıştır. Şii-Sünni savaşını önlemek amacıyla 2011 yılında Bursa'da gerçekleştirilen Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu'na, Suriye, Irak, İran, Lübnan, Azerbaycan başta olmak üzere bir çok Ülkeden farklı mezheplerden 100'ü aşkın Bilim Adamı katılıp İslam Dünyasında Birlik ve Beraberlik mesajı vermişlerdir. Ardından Ehl-i Beyt Külliyatı serisini tamamlayan Prof. Dr. Haydar Baş, kaleme aldığı eserlerde yüzlerce kaynaktan faydalanarak Sünni ve Şii mezhepler arasında hiçbir ayrım olmadığını ispat etmiş, müslümanların ortak paydasının Ehl-i Beyt olduğunu ayet ve hadislerle delillendirmiştir. Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme alıp tamamladığı Ehl-i Beyt Külliyat'ı eserleri şu şekildedir;

1- ALEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMED (Genişletilmiş yeni baskı 2 cilt)
Ehl-i Beyt Külliyatı'nın ilk ve en baş eseri olan Rahmeten-Lil'-Alemin, Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin hayatını en veciz şekilde ele alan, sahasında tek eserdir.

2- HZ. FATIMA
Bu eseri okudukça, Resulullah'ın ciğerparesi hakkında bugüne kadar bilinçli olarak gizlenmiş bir çok gerçeğe rastlayarak, tarihte Hz.Fatıma'yı bu çapta anlatan başka bir eser olmadığına şahit olacaksınız.

3- İMAM ALİ
Ehl-i Beyt Külliyatı'nın belkide en önemli eseri olan 'İmam Ali', tarihte en geniş kapsamlı ele alınıp gün yüzüne çıkarılan bu eser 2000 sayfadan oluşuyor. Prof. Dr. Haydar Baş'ın bir çok kaynaktan faydalanarak yazdığı bu esere http://www.ehlibeyt.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

4- İMAM HASAN
Allah Resulü'nün ifadesi ile, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın en büyük oğlu, cennet gençlerinin efendisi, Peygamberin soyunu sürdüren iki kişiden biri olan İmam Hasan eserini kaleme alan Prof. Dr. Haydar Baş, titiz bir araştırmayşa, Hz. Peygamberin bu sevgili torununun hayatının bilinmeyen yönlerini gözler önüne sermiştir.

5- İMAM HÜSEYİN
İçerik olarak külliyatın bu en sarsıcı eserinde "Şehitlerin Efendisi" İmam Hüseyin'in batıla karşı verdiği şanlı mücadelenin bütün detayları gözler önüne serilmiştir. Sağlam delillerle Yezid ve devamı olan  saltanat sevdalıların taht sevdası apaçık ortaya konurken, perde arkasında kalmış gerçekler bütün ayrıntılarıyla gün yüzüne çıkarılmıştır. 

6- İMAM MUHAMMED BAKIR
Eserin en  ilgi çekici yönü, İmam Muhammed Bakır'ın (a.s.) geçmiş ümmet ve peygamberler hakkında ve gelecek zamanlarda olacak olaylarla ilgili verdiği gaybi haberlerdir. Ayrıca ''Bakır'', Prof. Dr. Haydar Baş'ın eserinde geniş şekilde izah ettiği gibi, ceddi Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından kendisine konulmuş bir lakaptır. "İlmi yaran, açıklayan" demektir. 


7- İMAM ZEYNELABİDİN
Saltanat hırsı ile gözleri dönmüş emevilerin adeta İslam'ın soyunu kazımak üzere, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) 'in oğlum dediği Cennet Gençlerinin Efendilerinden biri olan Hz. Hüseyin ve pak neslini hedef alıp, masumların kanını akıttığı Kerbela mahşerinden Allah'ın kollayıp yeşerttiği filizdir İmam Zeynelabidin... Bu sebeplerle İmam'ın hayatı çok çarpıcıdır. 

8- İMAM CAFER ES-SADIK
Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı "İmam Cafer es-Sadık (a.s.)" isimli eser, bütün fitneleri boşa çıkaran tarihi bir kaynaktır. Sadece dini ilimlerle değil her türlü müsbet ilmi de içine alan bu sistem içerisinde, başta İmam Azam olmak üzere, Ehl-i Sünnet dünyasının büyükleri olarak nitelendirilen alimler ilim tahsil etmiş ve yetişmişlerdir. Yani İmam Cafer (a.s.) Ehl-i Sünnet ekolününda baş öğretmenidir. 

9- İMAM MUSA KAZIM
İmam Musa Kazım, karşılaştığı eziyetlere ve kötü muameleye karşı öfkesini yutabilme özelliği ile Kazım olarak vasfedilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.a) de, Ehl-i Beyt İmamlarının, imametleri konusunda karşılaşacakları eziyeti ve yaşayacakları baskıyı, onların isimlerini tek tek belirterek önlemek istemiştir.

10- İMAM RIZA
Ehl-i Beyt'in tertemiz evlatlarından 8. İmam, Ali B. Musa Er-Rıza'nın mücadele, azim ve takva dolu hayatının ele alındığı "İmam Rıza (a.s.)" adlı eser de, ilk kez okunan, tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiş gerçeklerin ortaya çıkarılmasından oluşmuştur.

11- İMAM MUHAMMED ET-TAKİ
İmam Ebu Ca'fer Muhammed b. Ali b. el-Cevad (a.s.) Ehl-i Beyt İmamları'nın dokuzuncusudur. Annesi: İmam'ın annesi; Nubiyeli, Mursiyeli (Fas'ta ve Sudan'da bir yer) Mariya el-Kıbti'nin (Resulullah'ın eşi ve oğlu İbrahim'in annesi) ailesinden geliyordu. 

12- İMAM HADİ
İmam Hadi, Diğer imamlar gibi halifeler tarafından zulm görmüş, güvenlik için ciddi tedbirler almıştır. Ancak buna rağmen Ehl-i Beyt Ekolü'nü devam ettirmiştir.  Sevenlerine her zaman duaları vardır. Her İmam'ın özelliği gibi sapık ve batıl akımlarla mücadeleyi sürdürmüştür.

13- İMAM HASAN EL-ASKERİ VE İMAM MEHDİ
Cisimde nübüvvetin sonu Hz. Peygamberdir. Velayet cihetinden evveli Hz. Ali, sonu ise İmam Muhammed Mehdi'dir".  Velayetin son sancaktarı İmam Mehdi 'ye ve babası İmam Hasan el-As- keri'ye dair izler ve işaretler bulacağınız bu eser, mü'minlerin istikametlerini tayin etme konusunda büyük bir rehberdir. İslam büyükleri, Yüce Allah'ın şu ayet-i kerimedeki müjdesinin İmam Mehdi 'yi (a.s.) işaret ettiğini beyan ederler: "Müşrikler istemese de İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için Peygambe