Ana Sayfa » Manşet » Milli Ekonomi Modeli'yle Haydar Baş Devrimi

Milli Ekonomi Modeli'yle Haydar Baş Devrimi

Milli Ekonomi Modeli'yle Haydar Baş Devrimi


22 Mart 2015 günü İstanbul Grand Cevahir Kongre Salonunda gerçekleştirilen 9. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne Rusya, Yunanistan, Fransa, AB, BRİCS ülkeleri, Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden iştirak eden bilim insanları, iktisatçılar, akademisyenler ve siyasetçiler, kongre sonunda aşağıdaki tespit ve kararları insanlığa deklare etmişlerdir:


1-Dünya, ilk defa "milli paralarla ticaret" yapma gerçeğini 2005 yılında Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nden öğrenmiştir. Prof. Dr. Haydar Baş'ın formülize ettiği ve projelendirdiği "Milli Paralarla Ticaret Yapmak'' esası kapitalizmin sonu olmuştur.


2- Prof. Dr. Haydar Baş'ın ekonomi sistemi, yaşanabilir bir dünyanın yeniden şekillenmesinde çok büyük rol üstlenmiştir. BRICS ülkeleri, üyelerini kendi teziyle ayağa kaldıran Prof. Dr. Haydar Baş'tan, modelini Türkiye'de de hayata geçirerek birliğin BRICS-T olmasını arzu etiklerini kongrede bildirmişlerdir.


3- Yunanistan'daki SYRIZA Partisi, Prof. Dr. Haydar Baş'ın Sosyal Devlet projeleriyle iktidara gelmiştir. Ancak vadettikleri Sosyal Devlet projelerini icraata koyabilmesi için Milli Ekonomi Modeli'nin para politikalarını uygulaması şarttır.


4- Prof. Dr. Haydar Baş ve modeli Ural-Altay kökenli Asya milletleri ile Türkiye arasında köprü olmuş, dostlukları geliştirmiş, yakınlaşmalar sağlamıştır. En az bu gerçek kadar kayda değer tarihi bir gelişme ise modelin, ABD'nin oluşturduğu yanlış tabuların yıkılmasına vesile olmasıdır.


5 Euro Bölgesi'nin yaşadığı resesyondan ve yakın gelecekteki olası ağır ekonomik krizinden etkilenmemesi için Prof. Dr. Haydar Baş'ın ''Devletlerin, senyoraj gelirlerini borçlanmadan üretebilmesi için milli paralarına geri dönmeli ve uluslararası ticaretlerini kendi paralarıyla yapmalıdır'' görüşü, AB'nin tartışması ve ders çıkarması gereken çok önemli tezlerdir.


6- Prof. Dr. Haydar Baş'ı ve tezini, insanlıktan ve Türk milletinden gizlemek artık mümkün değildir. Model, 2005'ten bu yana dünya devletlerindeki uygulamalarıyla, kapitalizmden kaçan insanlığın sığındığı güvenilir liman olmuştur.


7- Prof. Dr. Haydar Baş'ın sistemi, dünyada evrensel barış ve adalet eksenli yeni bir ''Bağımsız Ekonomi Devletleri Birliği'' oluşumunu meydana getirmiştir. Bugün bu Birlik, cazibe merkezi olmuştur. Daha yaşanabilir bir dünya için Prof. Dr. Haydar Baş'ın sistemine insanlığın ihtiyacı vardır.
8- Kapitalizmin sömürü çarkları içinde kıvranan devlet ve milletler, dünyada birşeylerin yanlış gittiğini biliyor ve yaşıyordu; ancak söz konusu iktisadi sömürü ve yanlışın karşısına neyi koyacaklarını bilmiyordu. Bu noktada Milli Ekonomi Modeli, insanlığın tek çıkış yolu ve kurtuluş adresi olmuştur.


9- Küresel kapitalizmin öncüsü rolündeki ABD, gücünü Kapitalizm'den, Kapitalizm de gücünü parasından alıyor ve haksız kazanç elde ediyordu. Dünyanın, bu haksız kazancı ortadan kaldıracak ve sömürü aracı olmayacak bir para tanımına ihtiyacı vardı. Milli Ekonomi Modeli, insanlığın beklediği bu para tanımını ortaya koymuştur.
10- BRICS ülkeleri bilim insanları ve iktisatçıları, 2005'te Milli Ekonomi Modeli ile tanışmış olmalarını, kendileri için tarihi bir şans olarak ifade etmişlerdir. Prof. Dr. Haydar Baş, 2005 yılındaki Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nde parayı emek ve üretimin karşılığı olarak tanımlamış, yeni birçok fonksiyonlar da yükleyerek insanlığın önüne "yeni para formülü" ortaya koymuştur. Dünya, ilk defa o kongrede Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Paralarla Ticaret yapmak görüşü ile tanışmıştır. Bu görüş, hayati bir bilimsel buluş ve tarihi bir çıkıştır. O günden bu yana, dünya piyasalarında milli paraların devreye sokulması sebebiyle, ABD'nin kağıttan imparatorluğu yıkılmaya başlamıştır.


11- Prof. Dr. Haydar Baş modeli, yaşanılabilir bir dünyanın yeniden şekillenmesinde çok büyük rol üstlenmiştir. Nitekim BRICS Ülkeleri, Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Paralarla Ticaret yapma düşüncesi etrafında şekillenmiştir.

12 Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli ve modelin temel esaslarından biri olan "milli paralarla ticaret yapmak" görüşü, Türkiye ve dünya devletleri için yegane şans ve adaletli çözümdür. Bugün dünyanın önünde Milli Ekonomi Modeli dışında bir çıkış yolu da yoktur.
İnsanlığa saygılarımızla arz ederiz.