Ana Sayfa » Sürmanşet » Prof. Dr. Haydar Baş Milli Ekonomi Modeli Hakkında Konuştu

Prof. Dr. Haydar Baş Milli Ekonomi Modeli Hakkında Konuştu


Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen Başkanlık Divanı toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında dünyanın ve Türkiye'nin kurtuluşunun Milli Ekonomi Modeli'yle (MEM) mümkün olabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Baş, "Türkiye'nin ve dünyanın kurtuluşu için bir tek tez var, o da Bağımsız Türkiye Partisi'nin ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli tezidir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Onun için devletlerin, milletlerin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır, yani Bağımsız Türkiye Partisi'nin sahip olduğu ekonomi modelidir" diye konuştu.

Ortak para AB'yi yıktı

'Hamaset yaptığımı zannetmeyin' diye sözlerine devam eden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş şöyle konuştu: "Ben bunları söylerken hamaset yaptığımı zannetmeyin. Hollanda Amsterdam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cornelia Versteegh Hanımefendi İstanbul'da yaptığımız Milli Ekonomi Modeli kongresinde bizi dinledi. Ben orada Avrupa Birliği'nin yıl içinde dağılabileceğini gerekçelerimi ortaya koyarak ifade ettim. Bu gerekçelerden biri Avrupa'nın nüfusunun yaşlanması ve gençliğinin bitme noktasına gelmesi, ikincisi ise yeraltı kaynaklarının tükenmesiydi. Müstemlekecilikle beraber geçmişte zenginlik elde ederlerdi ancak dünya global güçler tarafından öyle bir paylaşıldı ki onlara artık pay kalmadı. 'Avrupa Birliği (AB) çökecek' derken ortaya koyduğum gerekçelerin en önemlisi ise ortak para birimi Euro'ya geçmeleriydi. Hepsinin kendine ait milli parası vardı, bu paraları kaldırdılar müşterek paraya geçtiler. Bu karar aslında AB'nin sonunu getirecek olan karardı. Bendeniz bu kararın verildiği gece Berlin'deydim. Arkadaşlar bunu bana Avrupalıların bir zaferi olarak anlattılar. Rahmetli Erbakan'ın da böyle bir ortak para düşüncesi vardı. Bu ekonomiyi hiç bilmediklerinin bir kanıtıdır. Eğer milletler bir merkez etrafında toplanırsa müşterek paranın bir kıymeti vardır, ama devletler ayrı ayrı milletler tarafından meydana geliyorsa o müşterek para sizin hezimetinizdir."

Para birliği borca sürükledi

Müşterek paranın AB'nin yıkılmasının en büyük nedenlerinden olduğunu örneklerle izah eden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş şunları söyledi: "Mesela Türkiye'nin GSMH'si 2 katrilyon TL olduğunu düşünelim. Biz AB'de olduğumuzu kabul edersek bize her yıl AB standartlarında verilmesi gereken para 500 milyar Euro olması lazım. Şimdi AB bize bu parayı verdiği zaman merkezde bir tek kuruş para kalmıyor. Ayrıca devletlerin kendine has borçları olduğu için hemen aldıkları para ile borçlarını ödüyorlar. Bu sefer birkaç ülke için hazineler tam takır kalıyor. Ülkeler ne yapacak şimdi? Yeni para basma hakkı ellerinden alındığı için borçlanma yoluna gidecekler. Müşterek paraya geçen ülkelerin yaptığı da bu oldu, borçlanma yoluna girdiler. Müşterek paraya girmeden bir tek kuruş borcu olmayan Almanya'nın şimdi trilyon Eurolarca borcu var. Şimdi kara kara düşünüyor. AB'de en güçlü devlet Almanya, en çok borcu olan da Almanya. Fransa ve İtalya da böyle."

Ekonomiyi en iyi bilen biziz

"Arkadaşlar ekonomiyi bilmek hesap işi değil, nasip işidir" diyerek konuşmasına devam eden Prof. Dr. Haydar Baş şunları söyledi: "Ekonomiyi dünyada en iyi bilen biziz. Bize Türkiye'yi teslim etsinler Türkiye'yi en güçlü bir şekilde düzlüğe çıkartırız. AB'yi de ABD'yi de geride bırakırız. Onun için bizim karşımızda AKP, şu bu yok, bizim karşımızda global güçler var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar onların bacaklarını kırdım. Rusya ortada. Rusya bugün dünyanın devi oldu. 4 yıl önceki Rusya ile şimdiki Rusya bir mi? Rusya'yı dünya devi yapan Milli Ekonomi Modeli'ydi. Olayı çok iyi kavradılar. Şimdi Rusya Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Victor Volkonsky, "Baş'ın sistemine Rusya kesinlikle muhtaç. Niye? Çünkü Rusya'da din ile devlet hiç bir zaman barışmadı. Ama Baş'ın sisteminde din ile devlet kardeş oldu. Buna ihtiyacımız var. Bunu uygularsak toplumda huzur olur" diyor."

Kardeş kavgası çıkardılar

Konuşmasında İslam dünyasında yaşanan sorunlara da önemli bir yer ayıran BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyorlar" dedi. Prof. Dr. Baş şunları söyledi: "Şimdi gelelim İslam dünyasına. Şu hainlere bak Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyorlar. IŞİD'i kim besledi? Bunlar besledi. Şimdi karar alıyorlar ve bunları yok etmemiz lazım diyorlar. Bunu ilk defa gündem eden siz değil misiniz? Şimdi kara kara düşünüyorlar. Şunu iyi bilelim yüce Allah (cc) Kuran-ı Kerim'de "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir" diyor. Bu Sünni olur, Alevi olur şu olur bu olur böyle bir ayırım yok. "Lailaheillallah Muhammedur Rasulullah" dedin mi iş bitti. Şarktaki, garbtaki her taraftaki senin kardeşindir. Ha birisi yüz derecelik Müslüman olur -o da lazım bize, general olur, bize şefaat eder- birisi de çok aşağıda asker derecesinde Müslüman olur. Zaten bir ordu paşalarıyla, generalleriyle, komutanlarıyla ve askerleriyle ordu değil midir? İslam da bu."